Thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên như thế nào?

363 lượt thích

Thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên như thế nào?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn. Được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư. Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên của công ty ThaiSonIDB.

thành lập công ty cổ phần tại Tân UyênCông ty cổ phần là gì?

Định nghĩa công ty cổ phần:

Theo điều lệ 110 luật doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thế là tổ chức hay cá nhân.
 • Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng đúng với số vốn đã góp vào công ty.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. ( Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp).
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Các loại cổ phần:

Theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014, có các loại cổ phần như sau:

 • Cổ phần phổ thông
 • Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do. Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Ưu điểm:

Độ rủi ro của cổ đông không cao khi chỉ cần chịu trách nhiệm và các khoản nợ liên quan trong phạm vi góp vốn.
Cơ cấu vốn của công ty cổ phần linh hoạt, tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
Công ty có thể gọi vốn linh hoạt thông qua việc phát hành cổ phiếu.( Đây là đặc điểm riêng của công ty cổ phần)
Chuyển nhượng cổ phần tương đối dễ dàng.

Nhược điểm:

Do số lượng thành viên đông nên việc quản lí và điều hành tương đối phức tạp.
Việc thành lập cty CP cũng khó khăn hơn các loại hình công ty khác. Do việc ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.
Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng kí doanh nghiệp quốc gia.
Khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0.1% (dù công ty không có lãi).

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên trọn gói

thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên

1. Tư vấn, giải đáp thắc mắc

 • Tư vấn ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn và đặt tên công ty để không vi phạm điều cấm, trùng hoặc gây nhầm lẫn.
 • Tư vấn về mức vốn điều lệ của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho chủ sở hữu.
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp cũng như điều kiện quy định của pháp luật.
 • Tư vấn pháp luật kế toán thuế trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các loại thuế phải đóng của doanh nghiệp
 • Tư vấn các vấn đề quản trị kinh doanh khi doanh nghiệp hoạt động.
 • Tư vấn về chi phí thành lập doanh nghiệp.

2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Tân Uyên

Thành phần hồ sơ:

Công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp: phụ lục I-4
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao chứng thực cá nhân, hoặc giấy chứng nhận ĐKDN.

3. Xin cấp Giấy phép kinh doanh

 • Nộp và nhận hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư
 • Khắc dấu, đăng ký mẫu dấu Doanh nghiệp
 • Đăng Ký tài khoản ngân hàng.
 • Đăng ký mua chữ ký số điện tử / Token
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Mở nhà thuốc tây tại Dĩ An

240 lượt thích
Mở nhà thuốc tây tại Dĩ An Điều kiện mở nhà thuốc tây tại Dĩ An Kinh doanh bán lẻ thuốc tây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.…
Xem chi tiết
Menu