Kế Toán – Thuế

.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THÁI SƠN IDB

đơn vị hàng đầu hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật tại bình dương
chữ ký số/token

Chữ ký số / Token

597 lượt thích
Chữ ký số/Token Chữ ký số/Token là gì? Doanh nghiệp có cần bắt buộc phải có hay không? Tác dụng và cách sử dụng của chữ ký số/Token như thế…
Xem chi tiết

Đăng ký hóa đơn điện tử

594 lượt thích
Đăng ký hóa đơn điện tử Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC bắt đầu từ ngày 01/07/2022 tất cả doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Vậy…
Xem chi tiết
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

728 lượt thích
Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm là một trong những sự kiện quan trọng mà bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai báo cáo…
Xem chi tiết
kê khai thuế ban đầu

Khai thuế ban đầu

857 lượt thích

Kê khai thuế ban đầu là một thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh.

Xem chi tiết

Kế toán trọn gói

792 lượt thích
Kế toán trọn gói Kế toán là một bộ phận không thể tách rời với doanh nghiệp. Vậy vai trò của kế toán trong công ty là gì? Tại sao…
Xem chi tiết
Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14

483 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm…
Xem chi tiết

Luật Đầu Tư Số 61/2020/QH14

368 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm…
Xem chi tiết

Nghị Định Số 1/2021/NĐ-CP

419 lượt thích
CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021…
Xem chi tiết

Thông tư Số 01/2021/TT-BKHĐT

550 lượt thích
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 16…
Xem chi tiết
Menu