Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn

689 lượt thích

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn

Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty như thế nào? Quy trình thủ tục và thời gian thay đổi là bao lâu?

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp

Người đại diện pháp luật sẽ là người chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Danh sách thành viên, cổ đông công ty
 3. Văn bản ủy quyền(nếu có)

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ

Người đại diện pháp luật sẽ là người chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định và bản sao hợp lệ của biên bản họp hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông
 3. Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ
 4. Văn bản chấp thuận của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với các trường hợp sau:
  1. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  2. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.

Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ

Người đại diện pháp luật sẽ là người chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định và bản sao Biên bản họp đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
  1. Nêu rõ số lượng cổ phần chào bán
  2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 3. Quyết định và bản sao Biên bản họp đại hội cổ đông về việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần

 

Bài viết liên quan

Giải thể/ phá sản

659 lượt thích
Giải thể/ phá sản Giải thể doanh nghiệp là sự chấm dứt doanh nghiệp một cách hợp pháp. Nếu doanh nghiệp phá sản nhưng không thông báo với Sở Kế…
Xem chi tiết

Chuyển nhượng vốn góp

678 lượt thích
Trong thế giới kinh doanh, chuyển nhượng góp vốn (CNGV) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển; và mở rộng của các doanh nghiệp. Bài…
Xem chi tiết
Thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

759 lượt thích
Thay đổi nội dung đăng ký thuế Trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp, việc thay đổi để phát triển không phải là vấn đề hiếm gặp gì ở…
Xem chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu

735 lượt thích
Thay đổi chủ sở hữu Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì một lí do nào đó chủ sở hữu sẽ bị thay đổi. Thay đổi chủ sở…
Xem chi tiết
Menu