Điều chỉnh chứng nhận đầu tư

541 lượt thích

Các nội dung mà doanh nghiệp hay thực hiện điều chỉnh:

 1. Tên dự án đầu tư.
 2. Nhà đầu tư.
 3. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 4. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 5. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 6. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
   • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
   • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

8. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

9. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Đồng thời khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư còn phải thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chuẩn bị để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức; hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)

 

Bài viết liên quan

Thành lập địa điểm kinh doanh

654 lượt thích
Thành lập địa điểm kinh doanh (ĐĐKD) của công ty có vốn nước ngoài ĐĐKD là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. ĐĐKD được phép…
Xem chi tiết

Thành lập văn phòng đại diện

503 lượt thích
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam Năm 2021 thủ tục thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của công ty nước ngoài tại…
Xem chi tiết

Thành lập chi nhánh

559 lượt thích
Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong…
Xem chi tiết

Góp vốn/ mua cổ phần

514 lượt thích
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là gì? Căn cứ Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc đầu tư theo hình…
Xem chi tiết

Thành lập công ty

511 lượt thích
Tính đến 20/5/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt trên 11,71 tỷ USD,…
Xem chi tiết
Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14

486 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm…
Xem chi tiết

Luật Đầu Tư Số 61/2020/QH14

372 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm…
Xem chi tiết
Menu