Đầu Tư Nước Ngoài

.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THÁI SƠN IDB

đơn vị hàng đầu hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật tại bình dương

Thành lập địa điểm kinh doanh

768 lượt thích
Thành lập địa điểm kinh doanh (ĐĐKD) của công ty có vốn nước ngoài ĐĐKD là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. ĐĐKD được phép…
Xem chi tiết

Thành lập văn phòng đại diện

616 lượt thích
Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam Năm 2021 thủ tục thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) của công ty nước ngoài tại…
Xem chi tiết

Thành lập chi nhánh

681 lượt thích
Thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng phát triển không chỉ trong…
Xem chi tiết

Góp vốn/ mua cổ phần

628 lượt thích
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là gì? Căn cứ Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định về việc đầu tư theo hình…
Xem chi tiết

Thành lập công ty

621 lượt thích
Tính đến 20/5/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt trên 11,71 tỷ USD,…
Xem chi tiết
Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14

597 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm…
Xem chi tiết

Luật Đầu Tư Số 61/2020/QH14

467 lượt thích
QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 61/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm…
Xem chi tiết

Nghị Định Số 1/2021/NĐ-CP

495 lượt thích
CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021…
Xem chi tiết
Menu