Thay đổi tên của doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

595 lượt thích

Thay đổi tên của doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác; là cơ sở để tạo nên thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, vì một vài lý do khác nhau; các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu thay đổi tên công ty( Có thể là định vị lại thương hiệu; cũng có thể là do thay đổi để phát triển theo hướng khác,…). Vậy làm sao để hoàn tất thủ tục thay đổi tên của doanh nghiệp tại Bình Dương. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.

Điều kiện yêu cầu khi thay đổi tên doanh nghiệp:

thay-doi-ten-doanh-nghiep

Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

  1. Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp; thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp
  3. Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra; Thủ trưởng; Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra; Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự
  4.  Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 1. Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu; trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
 2. Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể; và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp; về lý do đăng ký thay đổi;
 3. Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức; cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 4. Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”; sang “Đang hoạt động”.
 5. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

  1.  Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
  2. Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  3. Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
  4. Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

  1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy; và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp; hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số; để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
  2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ; và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
  3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Lưu ý: 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; nghị quyết; quyết định; biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thành phần hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Dương bao gồm những gì?

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

 3. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:
  1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
  2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
  3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

Số Lượng Hồ Sơ:

01 bộ.

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Dương

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp là một thủ tục diễn ra khá phức tạp. Gồm nhiều điều kiện và yếu tố chính xác trong quá trình thực hiện xử lý hồ sơ. Nhằm mục đích tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, tìm hiểu thủ tục. Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp của công ty chúng tôi chính là giải pháp hàng đầu của quý doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ thay đổi nội dung của tất cả các loại hình doanh nghiệp như:
 • Công ty TNHH một thành viên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty tư nhân

Các dịch vụ về việc thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Dương bao gồm:

 • Tư vấn tất cả các nội dung liên quan đến việc thay đổi tên doanh nghiệp tại Bình Dương
 • Kiểm tra, tư vấn tên doanh nghiệp sao cho:
  • Đúng quy định của pháp luật
  • Tư vấn tên tiếng Việt, tiếng Anh, viết tắt,..
  • Kiểm tra về sự trùng lặp của tên doanh nghiệp dự kiến
 • Soạn thảo tất cả các giấy tờ liên quan về việc thay đổi tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
 • Hoàn thành thủ tục chỉ sau 03 ngày làm việc
 • Khắc lại dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia
 • Hỗ trợ khai báo với cơ quan thuế
 • Bàn giao kết quả tận nơi

Quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp :

 • Giấy tờ tùy thân photo công chứng
 • Thông tin dự kiến thay đổi
 • Giấy tờ liên quan khác

Kết quả quý doanh nghiệp nhận được:

 • Giấy phép đăng kí kinh doanh sau khi thay đổi
 • Con dấu và công bố mẫu con dấu
 • Tất cả chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ

Công ty chúng tôi cam kết:

 • Tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
 • Uy tín, chuyên nghiệp, đúng hẹn
 • Bàn giao kết quả tận nơi
 • Thanh toán sau khi xong việc
 • Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu
Xem thêm:

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505
Hotline0819.880.505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

 
 
Bài viết liên quan

Giải thể/ phá sản

651 lượt thích
Giải thể/ phá sản Giải thể doanh nghiệp là sự chấm dứt doanh nghiệp một cách hợp pháp. Nếu doanh nghiệp phá sản nhưng không thông báo với Sở Kế…
Xem chi tiết

Chuyển nhượng vốn góp

668 lượt thích
Trong thế giới kinh doanh, chuyển nhượng góp vốn (CNGV) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển; và mở rộng của các doanh nghiệp. Bài…
Xem chi tiết
Thay đổi nội dung đăng ký thuế

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

750 lượt thích
Thay đổi nội dung đăng ký thuế Trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp, việc thay đổi để phát triển không phải là vấn đề hiếm gặp gì ở…
Xem chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu

724 lượt thích
Thay đổi chủ sở hữu Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì một lí do nào đó chủ sở hữu sẽ bị thay đổi. Thay đổi chủ sở…
Xem chi tiết
Menu