05 thay đổi tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

540 lượt thích

Các thay đổi tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Quy định về nhóm công ty. Mời Quý thành viên theo dõi sự thay đổi của các thay đổi tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 qua bảng sau.

05 thay đổi tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

STT Nội dung thay đổi Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2020

1

Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88.

2

Đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 thì có 06 nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.
Quy định mới bổ sung một số đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như:
 • Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.Trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định. Theo quy định của Bộ luật Hình sự (Khoản 2 Điều 17).

3

Thông báo mẫu dấu doanh nghiệp Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Luật mới không quy định về việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trước khi sử dụng.

4

Quyền của cổ đông phổ thông
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:
 • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm. Theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. (Khoản 2 Điều 114)
Theo quy định mới thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:
 •  Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác. Trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý. Điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. (Khoản 2 Điều 115)

5

Tên địa điểm kinh doanh Theo quy định hiện hành thì tên địa điểm kinh doanh bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. Các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Theo quy định mới thì ngoài quy định về chữ viết thì bổ sung thêm tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp. Kèm theo cụm từ “địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
Trên đây là 05 thay đổi tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014

Căn cứ pháp lý:

Xem thêm:

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

mở công ty tại bình dương

Mặc dù thủ tục mở công ty không quá phức tạp nhưng cần phải có sự tìm hiểu kỹ càng chuẩn bị chu đáo. Tránh sai sót và trái với quy định của pháp luật. Do đó công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ thành lập công ty trọn gói .Để giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian công sức của mình nhưng lại đem lại hiệu quả cao nhất bao gồm các dịch vụ:

 • Thành lập công ty TNHH một thành viên
 • Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Thành lập công ty cổ phần
 • Thành lập công ty tư nhân

Chúng tôi sẽ thay mặt quý doanh nghiệp thực hiện tất cả công việc sau:

 • Tư vấn tất cả các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty tại Thuận An, Bình Dương
 • Soạn thảo tất cả các giấy tờ liên quan về việc mở công ty theo quy định của pháp luật
 • Hoàn thành thủ tục mở công ty trong thời gian sớm nhất
 • Khắc dấu và công bố mẫu dấu lên cổng thông tin quốc gia
 • Hỗ trợ khai báo thuế ban đầu
 • Giao kết quả tại nhà

Quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp :

 • Giấy CMND photo công chứng
 • Thông tin chính xác : tên công ty, địa chỉ, điều lệ,…
 • Giấy tờ liên quan khác

Kết quả quý doanh nghiệp nhận được:

 • Giấy phép đăng kí kinh doanh
 • Con dấu và công bố mẫu con dấu
 • Tất cả chỉ sau 3 ngày nộp hồ sơ

Công ty chúng tôi cam kết:

 • Tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
 • Uy tín, chuyên nghiệp, đúng hẹn
 • Giao kết quả tận nhà
 • Thanh toán sau khi xong việc
 • Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

Thành lập doanh nghiệp Bình Dương

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505
Hotline0819.880.505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Email: thutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu