Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

341 lượt thích

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Thuận An

Trong quá trình hoạt động của mình. Vì nhu cầu và điều kiện thay đổi mà công ty trách nhiệm hữu hạn có thể thay đổi vốn điều lệ của công ty. Có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty. Việc thay đổi vốn điều lệ công ty được thực hiện theo quy định tại. Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014 như sau:

thay đổi vốn điều lệ

Về hình thức tăng, giảm vốn điều lệ

Về việc tăng vốn điều lệ:

Tăng vốn góp của các thành viên:
Phần vốn góp tăng thêm được phân chia cho các thành viên. Theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
Ví dụ, thành viên có phần vốn góp bằng 30% vốn điều lệ của công ty. Thì sẽ góp thêm tương ứng là 30% số vốn góp thêm vào vốn điều lệ công ty khi tăng vốn điều lệ. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 như sau:

Thay đổi vốn điều lệ

Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới:

 • Công ty nhận thành viên mới để tăng vốn điều lệ và số vốn góp của thành viên mới
 • Tăng vốn điều lệ của công ty và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên.

Về việc giảm vốn điều lệ:

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty:

 • Nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp
 • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên
 • Công ty mua lại phần góp vốn của thành viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại. Điều 48 của Luật Doanh nghiệp

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau: ( Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP)

thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ đăng kí tăng giảm vốn điều lệ

Để làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ quý khách phải chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

 1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 2. Quyết động thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên.( Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên). Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần. Hoặc quyết định của chủ sở hữu ( Công ty TNHH một thành viên)
 3. Biên bản họp về việc tăng, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Quy trình thực hiện 

Quy trình tăng, giảm vốn được thực hiện theo 3 bước sau

 1. Thay đổi Vốn diều lệ trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
 2. Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia
 3. Kê khai mẫu 08 nếu việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi bậc thuế môn bài

Thời gian từ 3 – 5 ngày

Thay đổi vốn điều lệ

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của công ty chúng tôi

 • Tư vấn và giải đáp thắc mắc về việc tăng, giảm vốn điều lệ
 • Soạn thảo điều lệ mới sau khi tăng, giảm vốn
 • Soạn thảo các hồ sơ liên quan
 • Nộp và nhận kết quả
 • Giao kết quả tận nơi 

Thành lập công ty

Xem thêm:

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.88.05.05

Hotline0819.88.05.05
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Email: thutuc.gpkd@gmail.com

 

Bài viết liên quan
Menu