Thủ tục giải thể công ty tư nhân

271 lượt thích

Thủ tục giải thể công ty tư nhân

Việc giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định về các trường hợp mà doanh nghiệp bị giải thể và các trình tự thủ tục phải thực hiện khi tiến hành giải thể doanh nghiệp. Sau đây là Thủ tục giải thể công ty tư nhân tại Bình Dương.

giải thể công ty tư nhân

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp thuộc một trong 4 trường hợp sau đây thì sẽ phải giải thể doanh nghiệp:

 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Hoặc không đủ thành viênrong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
 •  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Thủ tục giải thể công ty tư nhân

Bước 1:

 • Doanh nghiệp phải thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký Chủ sở hữu.

Bước 2:

Trong thời hạn làm việc doanh nghiệp tiến hành gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:.

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu
 • Phương án giải quyết nợ
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ cá nhân của người được ủy quền.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động:

 • Chi nhánh
 • Văn phòng đại diện
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Hồ sơ giải thể công ty tư nhân

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp

Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán bao gồm cả:

 • Thanh toán hết các khoản nợ về thuế
 • Nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
 • Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Lưu ý:

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp:

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

4. Dịch vụ giải thể công ty tư nhân tại Bình Dương

giải thể công ty tư nhân
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về việc giải thể công ty
 • Tư vấn điều kiện về việc giải thể công ty
 • Về thành phần hồ sơ và các loại giấy tờ liên quan
 • Về các vấn đề gặp phải khi giải thể công ty
 • Tư vấn các vấn đề liên quan
 • Tư vấn về các dịch vụ theo nhu cầu khách hàng
 • Tư vấn về chi phí dịch vụ
Soạn thảo thành phần hồ sơ
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán bao gồm cả:
  • Thanh toán hết các khoản nợ về thuế
  • Nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
  • Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
Kết quả quý doanh nghiệp nhận được:
 • Giấy chứng nhận giải thể doanh nghiệp
Công ty chúng tôi cam kết:
 • Tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
 • Uy tín, chuyên nghiệp, đúng hẹn
 • Giao kết quả tận nhà
 • Thanh toán sau khi xong việc
 • Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

Xem thêm:

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505

Hotline0819.880.505 – 0976.645.466
 Websitedoanhnghiepbd.com

   Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu