Nên Thành Lập Chi Nhánh Hay Công Ty Con – Tư Vấn Miễn Phí 0819 880505

343 lượt thích

Nên Thành Lập Chi Nhánh Hay Công Ty Con

Phân biệt Chi Nhánh và Công Ty Con

Trong quá trình thành lập công ty, cũng như quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Chuyện mở rông kinh doanh là điều bất cứ Doanh nghiệp nào cũng mong muốn; Nhằm phát triển thương hiệu, cũng như mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Một trong các hình thức mở rộng phạm vi kinh doanh đó là thành lập chi nhánh hoặc công ty con. Tuy nhiên để nắm rõ được 2 loài hình này; Bài viết sau sẽ giúp quý công ty, quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về 2 loại hình trên.

Phân Biệt Chi Nhánh Công Ty và Công Ty Con

So Sánh Chi Nhánh Và Công Ty Con

Tiêu chí so sách Chi nhánh Công Ty Công Ty Con
Văn bản xác nhận tư cách chủ thể Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân do chi nhánh không có tài sản độc lập. Có tư cách pháp nhân.
Vốn điều lệ Chi nhánh không có vốn điều lệ. Quy định tại Điều lệ công ty và ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trách nhiệm của chủ sở hữu khi giải thể, phá sản Chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn bộ. Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.
Nghĩa vụ nộp thuế TNDN Có thể chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty để nộp thuế TNDN. Không được chuyển lợi nhuận trước thuế về công ty mẹ, phải nộp thuế TNDN tại trụ sở công ty.
Tài khoản kế toán sử dụng khi công ty chuyển vốn Vốn giao cho chi nhánh là giao vốn cho đơn vị trực thuộc. Vốn góp cho công ty là một khoản đầu tư tài chính.
Mã số thuế Được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Được cấp một mã số độc lập

Thủ tục thành lập chi nhánh, Công Ty Con tại Bình Dương

Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tư Vấn Miễn phí Mọi Thủ Tục

Trình tự thực hiện:

 Trường hợp đăng ký trực tiếp:
  • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
  • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ;
  • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 3, Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
  • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
  •  Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505
Hotline0819.880.505
   Website: doanhnghiepbd.com
    Email: thutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu