Mã số doanh nghiệp là gì?

233 lượt thích

Mã số doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh hợp pháp đều được cấp mã số doanh nghiệp riêng. Vậy mã số doanh nghiệp là gì? Đóng vai trò gì đối với doanh nghiệp? Cùng tìm  hiểu trong bài viết sau

mã số doanh nghiệp là gì

Mã số doanh nghiệp là gì?

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.( Theo khoản 1 Điều 29 Luật doanh nghiệp 2020)

Ngoài ra theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị Định 01/2021/NĐ-CP thì mã số doanh nghiệp có một số đặc điểm sau:

  • Được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Được có sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp được quyền sử dụng sau khi đăng ký doanh nghiệp
  • Tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Không được cấp lại cho tổ chức và cá nhân khác
  • Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp cũng chấm dứt hiệu lực.
  • Mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất, không được sử dụng cấp lại cho doanh nghiệp khác.

Mã số doanh nghiệp đóng vai trò gì?

Là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH của doanh nghiệp:

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị Định 01/2021/NĐ-CP quy định:

  • Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Như vậy, mã số doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính về thuế và BHXH liên quan đến doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ sử dụng mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia BHXH.

Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ quy định mã số doanh nghiệp là mã số thuế.

Quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp:

Theo khoản 4 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

  • Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 01/2021/NĐ-CP :

  •  Thông tin đăng ký doanh nghiệp được cung cấp công khai, miễn phí trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, trong đó có thông tin về mã số doanh nghiệp.

Xem ngay:

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505

Hotline0819.880.505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu