Giải thể doanh nghiệp hai thành viên tại Phú Giáo

Việc giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã quy định về các trường hợp mà doanh nghiệp bị giải thể và các trình tự thủ tục phải thực hiện khi tiến hành giải thể doanh nghiệp. Sau đây là Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên tại Phú Giáo.

1. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp thuộc một trong những trường hợp sau đây thì sẽ phải giải thể doanh nghiệp:

 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp TNHH hai thành viên
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Hoặc không đủ thành viênrong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
 •  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

2. Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên tại Phú Giáo

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Bao gồm:
  •  Thanh toán hết các khoản nợ về thuế.
  • Nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý:

 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

3. Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên tại Phú Giáo

 • Bước 1:
  • Doanh nghiệp phải thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

  Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
  • Lý do giải thể
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký Chủ sở hữu.

  Bước 2:

  Trong thời hạn làm việc doanh nghiệp tiến hành gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:.

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
  • Quyết định giải thể của chủ sở hữu
  • Phương án giải quyết nợ
  • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)
  • Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ cá nhân của người được ủy quền.

  Bước 3:

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

  Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động:

  • Chi nhánh
  • Văn phòng đại diện
  • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

4. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp hai thành viên tại Phú Giáo

giải thể doanh nghiệp hai thành viên tại Phú Giáo
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về việc giải thể công ty
 • Tư vấn điều kiện về việc giải thể công ty
 • Về thành phần hồ sơ và các loại giấy tờ liên quan
 • Về các vấn đề gặp phải khi giải thể công ty
 • Tư vấn các vấn đề liên quan
 • Tư vấn về các dịch vụ theo nhu cầu khách hàng
 • Tư vấn về chi phí dịch vụ
Soạn thảo thành phần hồ sơ
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán bao gồm cả:
  • Thanh toán hết các khoản nợ về thuế
  • Nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
  • Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
Kết quả quý doanh nghiệp nhận được:
 • Giấy chứng nhận giải thể doanh nghiệp
Công ty chúng tôi cam kết:
 • Tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng
 • Uy tín, chuyên nghiệp, đúng hẹn
 • Giao kết quả tận nhà
 • Thanh toán sau khi xong việc
 • Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu

Xem thêm:

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880.505

Hotline0819.880.505 – 0976.645.466
 Websitedoanhnghiepbd.com

   Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Menu