Gần 43.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh đầu năm 2023.

227 lượt thích

Tình hình doanh nghiệp đầu năm 2023 có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm vừa qua. Gần 43.000 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động , cao nhất là vào tháng 1 vừa rồi. Bài viết này thống kê số lượng doanh nghiệp giải thể; tạm dừng kinh doanh (TDKD) trong Quý I năm 2023.

Gần 43.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh đầu năm 2023.

Tạm dừng kinh doanh là gì?

Theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; thì tạm dừng kinh doanh là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu TDKD. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn TDKD mà doanh nghiệp đã thông báo; hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Lý do doanh nghiệp TDKD là gì?

 1. Doanh nghiệp mới thành lập có vốn đầu tư nhỏ khi gặp những biến động sẽ không có đủ kinh tế để duy trì hoạt động nên phải tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian;
 2. Có thể liên quan đến nhân sự của bên phía doanh nghiệp; doanh nghiệp có sự thay đổi về cơ cấu và chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đó;
 3. Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và không thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.
 4. Chủ doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động kinh doanh sau đó thành lập một doanh nghiệp mới; để kinh doanh các ngành nghề khác có hiệu quả hơn.

Đây là một số trong những lý do mà doanh nghiệp sử dụng để đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh với bên phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phần lớn các lý do mà doanh nghiệp sử dụng liên quan đến việc nguồn ngân sách của bên phía công ty không đủ để đáp ứng những hoạt động của công ty.

Số liệu cụ thể trong quý I năm 2023

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 3/2023, có 4.147 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; tăng đến 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là 3.452 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 39,5%); cũng như có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 31,1%).

Tính chung quý I/2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.943 doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Gần 12.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 13,1%); 4.617 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 6,5%).

Hướng dẫn thủ tục đăng ký TDKD

Doanh nghiệp đăng ký TDKD với cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020

khoản 1, 2,3 và 4 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 Hồ sơ đăng ký TDKD:

– Thông báo về việc TDKD trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp; (Mẫu Phụ lục II-19 của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp :

 • Của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh.
 • Của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc TDKD.

 Trình tự thực hiện đăng ký TNKD:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký TDKD; đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày TNKD trước thời hạn đã thông báo.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký TDKD:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký TDKD trước thời hạn đã thông báo; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng TDKD.

Trong thời gian TDKD; doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp còn nợ;

Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động; trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác theo quy định tại khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp bị TDKD theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo Điều 67 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo; yêu cầu doanh nghiệp TDKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp không TDKD theo yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu; doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; về việc doanh nghiệp bị yêu cầu TDKD theo quy định của pháp luật; Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

TDKD bao lâu thì phải thông báo với cơ quan nhà nước? xem tại đây

Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty tư nhân

Bước 1:

 • Doanh nghiệp phải thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký Chủ sở hữu.

Bước 2:

Trong thời hạn làm việc doanh nghiệp tiến hành gửi Hồ sơ thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:.

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu
 • Phương án giải quyết nợ
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ cá nhân của người được ủy quền.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động:

 • Chi nhánh
 • Văn phòng đại diện
 • Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ giải thể công ty: xem chi tiết tại đây

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Thái Sơn IDB

Thay vì việc tốn thời gian tìm hiểu về quy trình thủ tục; dẫn đến phát sinh chi phí, mắc phải những sai lầm không đáng có, tốn kém thời gian vàng bạc của cá nhân.

Lựa chọn tốt nhất – nhanh chóng nhất chính là liên hệ một đơn vị chuyên nghiệp; trong lĩnh vực hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thái Sơn IDB là một trong những công ty hỗ trợ doanh nghiệp uy tín hàng đầu; tư vấn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ tận tình

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

 

 

 

Bài viết liên quan
Menu