Doanh nghiệp cần làm gì khi sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN?

346 lượt thích

Doanh nghiệp cần làm gì khi sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN?

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Doanh nghiệp (DN) phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập DN. Tuy nhiên, trong quá trình nộp tờ khai thuế, không ít DN gặp phải những sai sót. Vậy DN cần làm gì khi sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN?

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế để khắc phục tình trạng sai sót.

I. Thời hạn và hồ sơ bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai bổ sung gồm:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế;

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

DN nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở DN.

II. Cách xử lý các trường hợp phải thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế

STT
Trường hợp
Cách xử lý
1 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp. Tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn
 • DN lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.
 • Gửi tài liệu giải thích kèm theo.
2 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp
 • DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm. Số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
 • Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp. Thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
3 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp
 • DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp
 • nếu đã nộp Ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.
4 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót DN lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu:

 • “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
5 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót
Lập hồ sơ khai bổ sung như sau:
 • Trường hợp DN chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu. “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
 • Trường hợp người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế. Nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.
 • Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì. DN phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp. Kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN. Hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày DN kê khai bổ sung.
 • Trường hợp DN chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định. Cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho DN.
6 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết. Đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót
 • DN lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm. Số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.
 • Đồng thời phải khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu.
 • “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
7 DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết. Đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót
 • DN lập hồ sơ khai bổ sung và khai số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh tăng của kỳ sai sót vào chỉ tiêu:
 • “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.
 • Đối với số thuế GTGT được điều chỉnh giảm số thuế phải nộp. Người nộp thuế khai điều chỉnh như trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 • Làm giảm tiền thuế phải nộp (nêu trên).
8 DN được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ. Trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị. Hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn
 • DN lập hồ sơ khai bổ sung, đồng thời khai số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu
 • “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”. Trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Căn cứ pháp lý: Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Xem thêm:

Dịch vụ kế toán/báo cáo thuế trọn gói 

Dịch vụ của chúng tôi giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, sự chuyên nghiệp và chính xác theo quy định của pháp luật. Dịch vụ gồm có:

 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
 • Tư vấn giải đáp thắc mắc vấn đề liên quan về các loại thuế doanh nghiệp
 • Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi.
 • Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 • Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
Hotline: 0819.880.505
Website: doanhnghiepbd.com
Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu