Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh tại Bình Dương

109 lượt thích

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (HKD) bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; thì hộ kinh doanh phải thực hiện đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh tại Bình Dương

Hộ kinh doanh là gì?

HKD là một chủ thể kinh doanh có hồ sơ pháp lý; được pháp luật công nhận và bảo vệ.

HKD do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện HKD.

Cá nhân đăng ký HKD, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện HKD là chủ HKD.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến; kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp; không phải đăng ký HKD; trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương).

HKD chỉ được sử dụng dưới 10 lao động; do đó, trường hợp hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải làm thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Xin cấp lại giấy chứng nhận đăn ký Hộ kinh doanh như thế nào?

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định:

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký HKD được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo tới HKD, đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục;

2. Trường hợp cấp đăng ký thành lập HKD không đúng hồ sơ theo quy định

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký HKD; được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực; yêu cầu HKD hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo; để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD.

HKD có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới;

3. Trường hợp cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký HKD được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực, đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu HKD hoàn chỉnh; và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo; để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD.

HKD có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ; để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác được thực hiện theo quy định:

1. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập HKD là không trung thực, không chính xác

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

Đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký HKD được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực; không chính xác là không có hiệu lực;

Yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo; để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

2. Trường hợp HKD không hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu HKD báo cáo theo quy định;

3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thông báo Giấy chứng nhận đăng ký HKD; được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác; là không có hiệu lực và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo yêu cầu HKD hoàn chỉnh; và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo ;để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD.

HKD có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký; thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ; để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh; thành viên hộ gia đình đăng ký HKD ;trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

4. Bản sao Văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ HKD; đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ:

 Phòng Tài chính – Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của HKD.

Lưu ý: Khi HKD được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD mới; thì Giấy chứng nhận đăng ký HKD của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Hỗ trợ doanh nghiệp với Dịch vụ của Thái Sơn IDB

Để không tốn thời gian tìm hiểu về quy trình thủ tục; dẫn đến phát sinh chi phí; mắc phải những sai lầm không đáng có khi muốn thành lập doanh nghiệp; tốn kém thời gian vàng bạc của cá nhân.

Lựa chọn tốt nhất chính là liên hệ CTY Thái Sơn IDB  để được tư vấn miễn phí, chi tiết, nhanh chóng, đúng luật.

CTY chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp nhằm:

  • Tư vấn mọi vấn đề thắc mắc của quý Doanh Nghiệp. (Miễn phí)
  • Ký nhận hồ sơ, giấy phép tại nhà.
  • Tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đi lại.
  • Tư vấn miễn phí  tất cả các lĩnh vực liên quan.
  • Đồng hành trọn đời cùng Doanh nghiệp.

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu