Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa được quy định như thế nào?

143 lượt thích

Xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa là một hoạt động kinh doanh quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, để thực hiện được hoạt động này; các doanh nghiệp cần phải nắm rõ thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa như thế nào.

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa được quy định như thế nào?
Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa được quy định như thế nào?

 

Xuất nhập khẩu hàng hóa là gì?

Xuất khẩu (XK) hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam; được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Nhập khẩu (NK) hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Quy định về hàng hóa XNK

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng phải kiểm tra bao gồm:

  • Hàng hóa phải áp dụng biện pháp kỹ thuật; kiểm dịch quy định tại các điều 61, 62, 63 và 64 của Luật này;
  • Hàng hóa có tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn; hoặc hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo thông tin cảnh báo từ các tổ chức quốc tế, khu vực, nước ngoài;
  • Hàng hóa mà cơ quan có thẩm quyền phát hiện không phù hợp; và phải tăng cường kiểm tra theo quy định của pháp luật.

– Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này được kiểm tra theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này và do cơ quan, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định thực hiện.

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành Danh mục hàng hóa là đối tượng phải kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều này.

Hàng hóa cấm XNK

Hàng hóa cấm XNK thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành; và Danh mục hàng hóa cấm XNK quy định tại Phụ lục I Nghị định này.

Căn cứ Phụ lục I, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết hàng hóa cấm XNK; kèm theo mã số hàng hóa (mã HS) trên cơ sở trao đổi; thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa; và thống nhất với Bộ Tài chính về mã HS.

Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép XK hàng hóa cấm XK; cho phép NK hàng hóa cấm NK nhằm phục vụ mục đích đặc dụng; bảo hành; phân tích; kiểm nghiệm; nghiên cứu khoa học; y tế; sản xuất dược phẩm; bảo vệ quốc phòng; an ninh.

Về hàng hóa XNK theo giấy phép, theo điều kiện

Ban hành Danh mục hàng hóa XNK theo giấy phép; theo điều kiện tại Phụ lục III Nghị định này.

Căn cứ Phụ lục III Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ; công bố chi tiết hàng hóa kèm theo mã HS trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa; và thống nhất với Bộ Tài chính về mã HS.

Căn cứ Phụ lục III Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền; ban hành quy định chi tiết về việc cấp giấy phép XNK phù hợp với quy định pháp luật; và thực hiện việc cấp phép theo quy định.

Căn cứ mục tiêu điều hành trong từng thời kỳ; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng Giấy phép XNK tự động đối với một số loại hàng hóa.

Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như thế nào?

Đối với hàng hóa XNK theo giấy phép; thương nhân XNK phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.

Đối với hàng hóa XNK theo điều kiện; thương nhân XNK phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương; thương nhân XNK hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này; thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục XNK tại cơ quan hải quan.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

 

Bài viết liên quan
Menu