Thủ Tục Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

319 lượt thích

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Một Thành Viên. Hai Thành Viên trở lên, Công Ty Cổ Phần, Công Ty Hợp Danh….. Bao gồm các bước sau đây.

Chuẩn Bị Thông Tin Doanh Nghiệp

Việc chuẩn bị thông tin Doanh nghiệp rất quan trọng đối với mỗi Doanh Nghiệp khi bắt đầu thực hiện. Nhằm thể hiện được ngành nghề cũng như thương hiệu riêng của công ty. Sau đây là nhưng thông tin cần thiết để Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

1.Tên Doanh Nghiệp

Đầu tiên Doanh nghiệp cần chọn cho mình một cái tên. mang tính thương hiêu hoặc có ý nghĩa, mang tính đặc biệt riêng, có ý nghĩa sự phát triển. sự hùng mạnh … Tuy nhiên tên Doanh Nghiệp không được trùng. hoặc dễ gây nhầm lẫn đối với những Doanh Nghiệp đã đăng ký. Tên Doanh Nghiệp Phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa của Việt Nam..

2. Địa chỉ Trụ sở chính.

Địa chỉ trụ sở công ty phải là một địa chỉ rõ ràng. Đối với địa chỉ theo sổ đất ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ). phải ghi rõ ràng số thửa, tờ bản đồ. Đối với trường hợp khác phải ghi rõ số nhà, tên đường, thôn xóm ấp. Địa chỉ công ty luôn luôn phải được đảm bảo đầy đủ 4 cấp theo quy định.

3.Vốn điều lệ công ty.

Vốn điều lệ tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Vốn điều lệ đối với công ty một thành viên. là vốn góp ban đầu của Chủ sở hữu công ty. Thương vốn điều lệ sẽ đươc góp vốn sau 90 ngày, bắt đầu tính từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ có thể được góp bắng nhiều hình thức. tiền mặt, tài sản, tài sản đất, xe cộ và các tài sản có giá trị khác.

4.Thông tin Chủ sở hữu của Doanh Nghiệp.

Chủ sở hữu của Doanh nghiệp có thể là cá nhân, tổ chức trong nhà nước. Đối với cá nhân cần cung cấp giấy tờ chứng thực cá nhân ( Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu….). Đối với chủ sở hữu là tổ chức cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp….

5. Thông Tin Người đại diện pháp luật.

Chủ sở hữu của Doanh nghiệp có thể là cá nhân, tổ chức trong nhà nước. Đối với cá nhân cần cung cấp giấy tờ chứng thực cá nhân ( Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu….). Đối với chủ sở hữu là tổ chức cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp….

6. Ngành nghề công ty hoạt động.

Công Ty Một Thành Viên có thể đăng ký 1 ngành nghề chính, và nhiều ngành nghề phụ. Số lượng ngành nghề không giới hạn, đối với các ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu trước khi hoạt đông. Doanh nghiệp có thể tham khảo ngành nghề tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/NganhNghe.aspx

Thành Lập Công Ty Một Thành Viên
119

Soạn Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

Thành phần hồ sơ đối với mỗi loại hình Công ty khác nhau. Đối với Thành Lập Công Ty Một Thành Viên:

Thành phần hồ sơ sẽ bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2);
– Điều lệ công ty (phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức(Điều lệ tham khảo);
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực). của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

* Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của từng đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10).

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này. của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân. (cụ thể: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực);
+ Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp: doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Hãy gọi trực tiếp vào hotline: 0819.880505 để được nhận hồ sơ miễn phí.

Cách thực hiện: Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Thủ Tục Thành Lập Công Ty Một Thành Viên

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.
2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc. Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện  Trở lại theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp. lưu ý một số quy định như: tên bao gồm hai thành tố (loại hình + tên riêng); những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp; tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp; tên trùng và tên gây nhầm lẫn.

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với loại hình doanh nghiệp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB

” Đồng Hành Và Phát Triển Doanh Nghiệp “

Bài viết liên quan
Menu