Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

142 lượt thích

Doanh nghiệp muốn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh (TDKN) ; nhưng vẫn chưa biết phải đăng ký thủ tục như thế nào? đừng bỏ qua bài viết này.

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh như thế nào?

Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh

– Doanh nghiệp đăng ký TNKD với cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Doanh nghiệp TNKD theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh; cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

  • TNKD ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật;
  • TNKD theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Thủ tục đăng ký TNKD đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng ký TNKD với cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ sở pháp lý

khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020

khoản 1, 2,3 và 4 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 Hồ sơ đăng ký TNKD:

– Thông báo về việc TNKD trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp; (Mẫu Phụ lục II-19 của Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp :

  • Của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty hợp danh.
  • Của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc TNKD.

 Trình tự thực hiện đăng ký TNKD:

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký TNKD; đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày TNKD trước thời hạn đã thông báo.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký TNKD:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
  • Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
  • Cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký TNKD trước thời hạn đã thông báo; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng TNKD.

Trong thời gian TNKD; doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp còn nợ;

Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động; trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác theo quy định tại khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp bị TNKD theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo Điều 67 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo; yêu cầu doanh nghiệp TNKD ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp không TNKD theo yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu; doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; về việc doanh nghiệp bị yêu cầu TNKD theo quy định của pháp luật; Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

TNKD bao lâu thì phải thông báo với cơ quan nhà nước? xem tại đây

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Thái Sơn IDB

Thay vì việc tốn thời gian tìm hiểu về quy trình thủ tục; dẫn đến phát sinh chi phí, mắc phải những sai lầm không đáng có, tốn kém thời gian vàng bạc của cá nhân.

Lựa chọn tốt nhất – nhanh chóng nhất chính là liên hệ một đơn vị chuyên nghiệp; trong lĩnh vực hỗ trợ và tư vấn doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thái Sơn IDB là một trong những công ty hỗ trợ doanh nghiệp uy tín hàng đầu; tư vấn hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ tận tình

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu