Thủ tục chia doanh nghiệp đối với công ty Hai thành viên trở lên

150 lượt thích

Trong quá trình phát triển kinh doanh; việc chia doanh nghiệp (CDN) có thể là một bước quan trọng để tối ưu hóa cấu trúc tổ chức; và tăng cường hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, quy trình chia doanh nghiệp cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng; và có sự hỗ trợ đúng đắn để đảm bảo thành công.

Thủ tục chia doanh nghiệp đối với công ty Hai thành viên trở lên

Chia doanh nghiệp là gì?

Chia công ty là hình thức công ty TNHH, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới

Khái niệm công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Theo điều 46 Luật Doanh Nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ; và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần; trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này; và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

Thủ tục chia doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia); để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Hội đồng thành viên của công ty bị chia phải thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty; trong đó, có các nội dung chủ yếu như:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia;
 • Tên các công ty sẽ thành lập;
 • Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;
 • Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;
 • Thời hạn thực hiện chia công ty.

Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ; và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày; kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Những lưu ý đối với các doanh nghiệp được chia – doanh nghiệp bị chia 

Công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ; các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động; và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia; hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp; được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu; hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Số lượng thành viên; cổ đông và số lượng; tỷ lệ sở hữu cổ phần; phần vốn góp của thành viên; cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia; chuyển đổi phần vốn góp; cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

 Hồ sơ đăng ký thành lập đối với các doanh nghiệp được chia

Các công ty được chia thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó; nhưng phải có kèm theo các giấy tờ sau đây:

1. Nghị quyết của hội đồng thành viên về việc chia công ty;

2. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chia công ty;

3. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt công ty thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Xem chi tiết tại công việc:

– Đăng ký thành lập công ty cổ phần;

– Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên.

Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính; thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính (của công ty mới) phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính; để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Các công ty mới được chia không nhất thiết phải chung loại hình doanh nghiệp công ty bị chia.

Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi các công ty mới đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp với Dịch vụ của Thái Sơn IDB

Xem chi tiết tại đây

Để không tốn thời gian tìm hiểu về quy trình thủ tục ; dẫn đến phát sinh chi phí; mắc phải những sai lầm không đáng có ; tốn kém thời gian vàng bạc của cá nhân.

Lựa chọn tốt nhất chính là liên hệ CTY Thái Sơn IDB  để được tư vấn miễn phí, chi tiết, nhanh chóng, đúng luật.

CTY chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp nhằm:

 • Tư vấn mọi vấn đề thắc mắc của quý Doanh Nghiệp. (Miễn phí)
 • Ký nhận hồ sơ, giấy phép tại nhà.
 • Tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đi lại.
 • Tư vấn miễn phí  tất cả các lĩnh vực liên quan.
 • Đồng hành trọn đời cùng Doanh nghiệp.

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu