Thu hồi Sổ Hộ Khẩu từ ngày 01/07/2021

352 lượt thích

Thu hồi Sổ Hộ Khẩu từ ngày 01/07/2021

Từ ngày 1/7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy.

Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú 2020. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021 sẽ thay đổi hình thức quản lý dân cư bằng giấy sang phương thức điện tử. Cụ thể:

Thu hồi Sổ Hộ Khẩu từ ngày 01/07/2021

Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục về cư trú

  • Mà làm thay đổi thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới thu hồi sổ.
  • Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/7/2021;
  • Sổ đã cấp nếu không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022.

Ngoài ra, Luật Cư trú 2020 cũng quy định một số điểm mới nổi bật khác như:

  • Người vắng mặt liên tục tại nơi đã đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. Hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa đăng ký thường trú. (Điểm d Khoản 1 Điều 24).
  • Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. Nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
  • (Hiện hành. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn. Nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày. Kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn).
Do đó

Thu hồi Sổ Hộ Khẩu từ ngày 01/07/2021. Chỉ là thay đổi hình thức quản lý dân cư từ giấy sang phương thức điện tử.

Thu hồi Sổ Hộ Khẩu từ ngày 01/07/2021

Xem thêm:

Bài viết liên quan
Menu