Ngừng hoạt động văn phòng đại diện của công ty một thành viên như thế nào?

102 lượt thích

Có hai trường hợp dẫn đến văn phòng đại diện (VPĐD) của công ty ngưng hoạt động:

  1. Công ty muốn chấm dứt hoạt động của VPĐD
  2. Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngừng hoạt động văn phòng đại diện của công ty một thành viên

Trường hợp công ty quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động VPĐD thì; công ty, VPĐD phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động VPĐD; công ty gửi các giấy tờ sau đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt VPĐD:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động VPĐD;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chấm dứt hoạt động VPĐD;

Văn bản ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ; kèm theo là bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt hoạt động trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp VPĐD bị chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Gồm có các trường hợp sau đây:

  • Trường hợp 1: Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động VPĐD là giả mạo;
  • Trường hợp 2: VPĐD ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;
  • Trường hợp 3: Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Trường hợp 1

Đối với nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới VPĐD là giả mạo; thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của công ty; và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD.

Đối với nội dung đăng ký VPĐD là giả mạo; thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của công ty; và ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo; và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động VPĐD trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó; đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Công ty có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký; thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Trường hợp 2

VPĐD ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo; Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm; và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến; hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận; thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD.

Trường hợp 3

Nếu Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trên cơ sở quyết định của Tòa án.

Ngoài ra, khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện theo trình tự, thủ tục quy định như Trường hợp 2.

Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, trừ trường hợp do cưỡng chế nợ thuế

Công ty phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định.

Người đại diện theo pháp luật của công ty và người đứng đầu văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới; chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của Thái Sơn IDB

Để không tốn thời gian tìm hiểu về quy trình thủ tục ; dẫn đến phát sinh chi phí; mắc phải những sai lầm không đáng có khi muốn thay đổi địa chỉ công ty; tốn kém thời gian vàng bạc của cá nhân.

Lựa chọn tốt nhất chính là liên hệ CTY Thái Sơn IDB  để được tư vấn miễn phí, chi tiết, nhanh chóng, đúng luật.

CTY chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp nhằm:

  • Tư vấn mọi vấn đề thắc mắc của quý Doanh Nghiệp. (Miễn phí)
  • Ký nhận hồ sơ, giấy phép tại nhà.
  • Tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đi lại.
  • Tư vấn miễn phí  tất cả các lĩnh vực liên quan.
  • Đồng hành trọn đời cùng Doanh nghiệp.

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

 

 

Bài viết liên quan
Menu