Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

424 lượt thích

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Tân Uyên có vị trí trung tâm nối liền Tp.Thủ Dầu Một, Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An, Thị xã Bến Cát và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo của tỉnh Bình Dương; giáp với huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Diện tích Tân Uyên vào khoảng 19.200 ha, bao gồm 12 xã, phường. Đây là một trong 9 đô thị thuộc hệ thống đô thị của tỉnh Bình Dương có chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng, là đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và vùng liên tỉnh.

Là một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư vào Tân Uyên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần đăng ký giấy phép hoạt động tùy thuộc vào từng ngành nghề, theo quy định của pháp luật.

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Trước khi đi vào sản xuất kinh doanh bất cứ ngành nghề nào tai Tân Uyên; người chủ Doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh cần thông báo; đăng ký tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tùy thuộc vào quy mô cũng như mục đích mà chọn loại hình Doanh Nghiệp phù hợp.

Các loại hình Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên.

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp; do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
Chủ Doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân như các loại hình doanh nghiệp khác; chủ doanh nghiệp có thể tự mình hoặc thuê người khác điều hành, quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân UyênCông Ty TNHH Một Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là; chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; là hình thức chủ tịch công ty hay là hình thức hội đồng thành viên mà; công ty có cách tổ chức quản lý họp bàn khác nhau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân UyênCông Ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

+ Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

+ Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định
Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân UyênCông Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

+ Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

+ Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

+ Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; trừ trường hợp quy định không được phép/hạn chế chuyển nhượng.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát.

Đăng ký Doanh Nghiệp Tại Tân Uyên

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505

Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu