Các loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Bình Dương

215 lượt thích

Bạn muốn tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp hay chưa biết nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp?

Bài viết dưới đây sẽ giúp giải quyết những thắc mắc

Khái quát các loại hình doanh nghiệp

các loại hình doanh nghiệp phổ biếnCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Không được phát hành cổ phần

Được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật

Tìm hiểu thêm tại đây

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Kkhông được phát hành cổ phần

Được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật

Tìm hiểu thêm tại đây

Công ty cổ phần

CTCP là doanh nghiệp:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Tìm hiểu thêm tại đây

Doanh nghiệp tư nhân

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân

không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Tìm hiểu thêm tại đây

Điều kiện để thành lập một loại hình doanh nghiệp

  1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm
  2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp
  3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ
  4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật

CÔNG TY TNHH THÁI SƠN IDB
” Đồng Hành Cùng Phát Triển”
MSDN3702.880505
Hotline0819.880505
   Websitedoanhnghiepbd.com
    Emailthutuc.gpkd@gmail.com

Bài viết liên quan
Menu